.. dla wielu ludzi dopiero cmentarz odsłania to czego nie zauważali w ludziach za ich życia ..

Pielęgnacja i utrzymanie grobów

Zakład Komunalny Sp. z o. o.
ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

Administracja Cmentarzy
ul. Cmentarna 10, 45-834 Opole
tel. 77 474 74 95
www.zaklad-komunalny.pl

uslugi_pielegnacja_i_utrzymanie_grobow

ZARZĄDZENIE NR 7/2010
PREZESA ZARZĄDU ZAKŁADU KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W OPOLU z dnia 27-07-2010
w sprawie: cennika za pielęgnację grobów na cmentarzach komunalnych w Opolu


§ 1.

Ustalam z dniem 01-08-2010 cennik w zakresie pielęgnacji grobów i robót pokrewnych.

§ 2.

Ceny za wykonane usługi w zakresie pielęgnacji grobów i robót pokrewnych na cmentarzach komunalnych w Opolu są cenami umownymi. Ustalane są w drodze negocjacji z klientem po indywidualnej ocenie zakresu, pracochłonności oraz kosztów materiału zleconych prac. wynegocjowana cena musi pokryć koszty materiałów i pracochłonności.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01-08-2010.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2007 z 30-03-2007 r.

Otrzymują:
DO
TC-Z
SK
FK

UWAGA: wjazd na cmentarz jest bezpłatny, po uzyskaniu pisemnej zgody w biurze administracji.

Administrator Cmentarzy Komunalnych w Opolu – Zakład Komunalny Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1957 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Uchwałą nr XIX/165/03 Rady Miasta Opola z dnia 20.10.2003 r. istnieje obowiązek uiszczania opłat za groby po upływie 20 lat od terminu poprzedniej opłaty. Dokonywanie wpłat – w Administracji Cmentarzy – Opole ul. Cmentarna 10, nr tel. 77 4747495.