.. dla wielu ludzi dopiero cmentarz odsłania to czego nie zauważali w ludziach za ich życia ..

Cmentarz Komunalny ul. Wrocławska/Bierkowice

Dawny cmentarz wiejski wsi Bierkowice (d. Birkowitz, od 1936 r. Birkental) przyłączonej do Opola w 1975 roku.

Założony prawdopodobnie w XIX wieku, ostatni pochówek w 1951 roku, w 1957 roku podjęto uchwałę o zamknięciu cmentarza.

Typowy cmentarzyk wiejski założony na polu w kształcie prostokąta z krzyżem pośrodku, groby usytuowane prostopadle do głównej osi wiodącej od  strony wejścia do krzyża.  Zachowanych około 30 nagrobków kamiennych i ze sztucznego kamienia  z warsztatów opolskich kamieniarzy z  końca XIX  i pierwszych trzech dziesięcioleci XX wieku, znaczna część z polskimi napisami, niektóre nagrobki sygnowane (Rőnisch, Knauer, Lőffler).

Na terenie cmentarza, w linii ogrodzenia od strony ul. Wrocławskiej,  murowana trójkondygnacyjna kapliczka przykryta dwuspadowym daszkiem, wzniesiona na planie kwadratu pod koniec XVIII wieku.