.. dla wielu ludzi dopiero cmentarz odsłania to czego nie zauważali w ludziach za ich życia ..

I. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów, bez prawa do wybudowania nagrobka lub grobowca – „do pogrzebu”:

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty* Wysokość opłaty*
1 pod grób ziemny 20 lat 700.00
2 pod grób urnowy ziemny 20 lat 400.00
3 pod grób murowany pojedynczy 20 lat 1100.00
4 pod grób murowany rodzinny 99 lat 2500.00
5 pod grób wielournowy murowany 99 lat 500.00
6 pod grób dziecka 20 lat 200.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

I. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów, bez prawa do wybudowania nagrobka lub grobowca – „do pogrzebu”:

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty* Wysokość opłaty*
1 pod grób ziemny 20 lat 800.00
2 pod grób urnowy ziemny 20 lat 500.00
3 pod grób murowany pojedynczy 20 lat 1200.00
4 pod grób murowany rodzinny** 99 lat 2600.00
5 pod grób wielournowy murowany 99 lat 700.00
6 pod grób dziecka 20 lat 200.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.
** 2-komorowy w pionie.

II. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów, bez prawa do wybudowania nagrobka lub grobowca – „za życia”:

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty* Wysokość opłaty*
1 pod grób ziemny 20 lat 1400.00
2 pod grób urnowy ziemny 20 lat 1000.00
3 pod grób murowany pojedynczy 20 lat 2200.00
4 pod grób murowany rodzinny 99 lat 3500.00
5 pod grób wielournowy murowany 99 lat 900.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

II. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów, bez prawa do wybudowania nagrobka lub grobowca – „za życia”:

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty* Wysokość opłaty*
1 pod grób ziemny 20 lat 1600.00
2 pod grób urnowy ziemny 20 lat 1200.00
3 pod grób murowany pojedynczy 20 lat 2400.00
4 pod grób murowany rodzinny** 99 lat 4000.00
5 pod grób wielournowy murowany 99 lat 1000.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.
* 2-komorowy w pionie.

III. Kolumbarium NC

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty* Wysokość opłaty*
1 nisza urnowa w kolumbarium NC 99 lat 2400.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

III. Kolumbarium NC

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty* Wysokość opłaty*
1 nisza urnowa w kolumbarium NC 99 lat 2400.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

IV. Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty* Wysokość opłaty*
1 pod grób ziemny 20 lat 600.00
2 pod grób urnowy ziemny 20 lat 400.00
3 pod grób murowany pojedynczy 20 lat 600.00
4 pod grób grób dziecka 20 lat 200.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

IV. Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności opłaty* Wysokość opłaty*
1 pod grób ziemny 20 lat 700.00
2 pod grób urnowy ziemny 20 lat 500.00
3 pod grób murowany pojedynczy 20 lat 700.00
4 pod grób grób dziecka 20 lat 200.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

Uwaga !!!

  • Okres 20 lat liczy się od dnia wniesienia lub wznowienia opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów. 
  • Zaległe opłaty za korzystanie z miejsc grzebalnych pobierane są w wysokości 1/20 opłat wymienionych w pkt IV za każdy zaległy rok, licząc od pierwszego nieopłaconego roku. 
  • Stawki opłat wymienione w pkt IV dotyczą również miejsc grzebalnych istniejących w dniu wejścia w życie ww. opłat. 

V. Jednorazowa opłata za wybudowanie:

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Wysokość opłaty*
1 grobowca 300.00
2 nagrobka 300.00
3 nagrobka dziecinnego lub urnowego 100.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

VI. Opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych:

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Wysokość opłaty*
1 za udostępnienie kaplicy cmentarnej na ceremonię pogrzebową – 1 godzina 200.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

VII. Za usługi dodatkowe:

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Wysokość opłaty*
1 nadzór nad pracami kamieniarskimi i budowlanymi – 1 usługa 100.00
2 nadzór nad pochówkiem – 1 usługa 150.00
3 za nadzór nad ekshumacją – 1 usługa 150.00

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

Archiwum