.. dla wielu ludzi dopiero cmentarz odsłania to czego nie zauważali w ludziach za ich życia ..

Ocena świadczonych usług administracyjnych na rzecz Cmentarzy Komunalnych w Opolu

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Badaniu Ankietowym. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pozwolą na stworzenie lepszych, dopasowanych do Państwa potrzeb usług.
1. Czy jest Pan/Pani zadowolona ze świadczonych usług administracyjnych na Cmentarzach Komunalnych w Opolu?
Tak Nie Nie wiem
2. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze stanu utrzymania Cmentarzy?
Tak Nie Nie wiem
3. Czy zauważył/a Pan/Pani w ostatnim okresie poprawę jakości świadczonych usług administracyjnych na Cmentarzach Komunalnych w Opolu? (Nie dotyczy usług pogrzebowych świadczonych przez inne firmy.)
Tak Nie Nie wiem

Ta ankieta jest anonimowa. Zapisane odpowiedzi nie zawierają jakichkolwiek informacji osobowych poza tymi, które pochodziły z formularzy ankiety.