.. dla wielu ludzi dopiero cmentarz odsłania to czego nie zauważali w ludziach za ich życia ..

Informacje

Trzecie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Opolu

W październiku 2015 r. oddano do użytku trzecie kolumbarium.  Usytuowane jest ono naprzeciw kaplicy, obok rzeźby „Alegoria smutku”.
Cena za niszę urnową wynosi 3850 zł – za życia, 3450 zł – do pogrzebu.

Przypomnienie o obowiązku uiszczania opłat

Administracja Cmentarzy Komunalnych w Opolu Zakład Komunalny sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Zarządzeniem nr OR.I.0050.458.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 sierpnia 2016 r. istnieje obowiązek uiszczania opłat za groby po upływie 20 lat od dnia wniesienia opłaty. Wpłaty należy dokonać w Administracji Cmentarzy Komunalnych Opole, ul. Cmentarna 4B, tel. 77 4747495; 77 4747496

Komunikat Policji UWAGA !!!

Komisariat I Policji w Opolu informuję, że w ostatnim czasie odnotowano zwiększoną ilość kradzieży kieszonkowych w rejonie cmentarza.W związku z powyższym zwracamy uwagę, aby w czasie wizyt na cmentarzu nie pozostawiać wartościowych przedmiotów, torebek, portfeli bez nadzoru. Złodziej wykorzysta każdą , choćby najmniejszą chwilę naszej nieuwagi.

NIE ZOSTAŃ OFIARĄ WŁASNEJ NIEODPOWIEDZIALNOŚCI
O wszelkich kradzieżach należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji – nie czekaj, dzwoń 997 lub 112

.. dla wielu ludzi dopiero cmentarz odsłania to
czego nie zauważali w ludziach za ich życia ..

USŁUGI

uslugi_pielegnacja_i_utrzymanie_grobow

uslugi_pracownia_florystyczna1

uslugi_zdjecia_nagrobkowe1