.. dla wielu ludzi dopiero cmentarz odsłania to czego nie zauważali w ludziach za ich życia ..

Informacje

Trzecie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Opolu

W październiku 2015 r. oddano do użytku trzecie kolumbarium.  Usytuowane jest ono naprzeciw kaplicy, obok rzeźby „Alegoria smutku”.
Cena za niszę urnową wynosi 3550 zł – za życia, 3350 zł – do pogrzebu.

Przypomnienie o obowiązku uiszczania opłat

Administracja Cmentarzy Komunalnych – Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Uchwałą nr IX/149/15 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2015 r. istnieje obowiązek uiszczania opłat za groby i miejsca cmentarne po upływie 20 lat od terminu poprzedniej opłaty.

Komunikat Policji UWAGA !!!

Komisariat I Policji w Opolu informuję, że w ostatnim czasie odnotowano zwiększoną ilość kradzieży kieszonkowych w rejonie cmentarza.W związku z powyższym zwracamy uwagę, aby w czasie wizyt na cmentarzu nie pozostawiać wartościowych przedmiotów, torebek, portfeli bez nadzoru. Złodziej wykorzysta każdą , choćby najmniejszą chwilę naszej nieuwagi.

NIE ZOSTAŃ OFIARĄ WŁASNEJ NIEODPOWIEDZIALNOŚCI
O wszelkich kradzieżach należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji – nie czekaj, dzwoń 997 lub 112

.. dla wielu ludzi dopiero cmentarz odsłania to
czego nie zauważali w ludziach za ich życia ..

USŁUGI

uslugi_pielegnacja_i_utrzymanie_grobow

uslugi_pracownia_florystyczna1

uslugi_zdjecia_nagrobkowe1